Značajke

 • Flexiblock

  Flexiblock

  Ubrzajte svoj tijek rada uz Flexiblock koji sadrži parametre i akcije. Osim toga, može se izraditi ili urediti kako bi odgovarao vašim potrebama.

 • PSheet Set Manager

  Sheet Set Manager

  Pregledajte, pristupite, upravljajte i crtajte više crteža. Sve ih je moguće napraviti u jednoj ploči.

 • Point Cloud

  Point Cloud

  Lako obradite podatke oblaka točaka u ZWCAD-u kako biste poboljšali dizajn. Možete ih priložiti, njima upravljati i uređivati ih, poput izrezivanja i stvaranja planova presjeka.

 • Tool Palettes

  Tool Palettes

  Povucite i koristite mehaničke, arhitektonske, električne blokove - pohranite prilagođene blokove

 • Quick Properties Panel

  Quick Properties Panel

  Jednostavno pregledavajte i uređujte svojstva uz Quick Properties Panel. Panel se može prilagoditi vašim potrebama.

 • File Compare

  File Compare

  Učinkovitije uspoređujte datoteke s novim funkcijama kao što su Export Snapshot, Hide Differences i uvoz objekata.

 • Data Extraction

  Data Extraction

  Izradite i ažurirajte tablice napravljene s podacima objekata za bolju organizaciju i analizu podataka.

 • Digital Signature

  Digital Signature

  Osigurajte izvorni i pouzdani izvor podataka za crteže

 • Express Tools

  Express Tools

  Dostupno je puno više alata za crtanje

 • Super Hatch

  Super Hatch

  Šrafiranje s blokovima, Xrefovima, slikama itd.

 • Layout Export

  Layout Export

  Izvoz vidljivih objekata iz layouta u model